Se vår webbkamera LIVE Hem

Klubbens Masterplan

Masterplanen är vårt sätt att beskriva vilka förbättringar som krävs, när de skall göras och vem som är ansvarig för respektive åtgärd. Vi vill inte göra anspråk på att vi fått med allt som borde förbättras/utvecklas, men vi känner att det material vi tagit fram är det mest kompletta som funnits på många år.

Varje åtgärd är satt i en prioritering, där siffran 1 anger innevarande år. Ju högre siffra desto längre fram i tiden. För åtgärder som kräver köpta tjänster, köp av material eller motsvarande, beslutar vi inte förrän vi har fått in anbud från minst två leverantörer och som passar vår budget. 
Finns en summa införd i kolumnen budget/kostnad  har detta förfarande använts.

Uppföljningar kommer att ske regelbundet, för att säkerställa att planerade åtgärder genomförs.

Ni som läser igenom planen kommer att finna en stor mängd information. Vi som har medverkat till att planen har tagits fram (se nedan) har säkert missat något som ni tycker skall vara med.

Därför uppskattar vi att när ni läst igenom dokumentet, ger oss feedback på det ni har synpunkter på. Vi vill ha det skriftligt via mail. Detta säkerställer att vi hanterar synpunkterna rätt.

Trevlig läsning önskar vi i banutvecklingsgruppen:
Helen Sveder                            helen@falkopingsgk.com             
Christer Larsson                       verkstad@falkopingsgk.com
Bosse Peterson                        bo.g.peterson@gmail.com
Lennart Grundel                       lennart@grundel.se
Hans Ungh                               fam.ungh@telia.com
Lennart Almqvist                      lennart.almqvist@telia.com
Dick Rundqvist
 
Kopia av Masterplan ver 8 2016.xlsx     33 Kb 

GIT - Medlemslogin

Så loggar du in


Våra samarbetspartners