Se vår webbkamera LIVE Hem

Vad gör vi på golfklubben så här års??

Trots att aktiviteten bland golfspelare minskar innebär inte det att personal och förtroendevalda går ner i varv. Snarare tvärtom.

Just nu arbetas med saker som budget, jubileet, registervård, skåpinventering, shop, utbildning, redovisningar till olika myndigheter, sätta sig in i nya system vad gäller GIT, kassan, medlemskap, osv. osv.

På banan arbetar vi bl.a. med att hålla banan höstfin, genomgång och underhåll av maskiner, utbildning osv. Dessutom läggs stort fokus på att gå igenom och kontrollera funktionen på all dränering.

GIT - Medlemslogin

Så loggar du in


Våra samarbetspartners