Se vår webbkamera LIVE Hem

Peter avtackad vid årsmötet

Vid Falköpings GK:s årsmöte i måndags kväll avtackades klubbchefen Peter Fritzson efter nästan åtta års arbete i klubben.

- Peter har betytt så mycket för klubben att vi har bestämt oss att uppkalla en årligen återkommande tävling i hans namn, säger ordföranden Lennart Almqvist.

Årsmöten kan emellanåt vara ganska snabbt överstökade och innehålla mest formaliteter, men så var det inte när Falköpings GK intog Lärcenter på måndagskvällen.

Om vi tar det från början så visade klubbens årsredovisning en förlust på 138 000 kronor.

– Den ideella föreningen har i och för sig en vinst på i runda slängar 320 000 kronor, men vårt ganska så nystartade driftsbolag uppvisar en förlust på nästan 460 000 kronor. Det gör att "koncernen" går 138 000 kronor i förlust, berättar den avgående klubbchefen Peter Fritzson.

Detta kan naturligtvis vid första anblick uppfattas som dramatiskt och oroväckande, men så är inte fallet, intygar Lennart Almqvist, som omvaldes som ordförande för ett år.

– Under året har vi valt att lägga ganska stora pengar, i runda slängar 300 000 kronor, på banan i form av förbättrad dränering, en infiltrationsanläggning utanför verkstaden samt förbättring av dammar och bunkrar. Detta har varit möjligt tack vare att vi retroaktivt har fått tillbaka momspengar från byggandet av niohålsbanan för att ett antal år sedan och detta har vi bildandet av driftsbolaget att tacka, berättar Lennart.

– Vi hade trots dessa investeringar hoppats kunna hålla vår budget för 2014, men lyckades alltså inte riktigt med det. Jag ser dock inte detta som något bekymmer, de pengar vi har lagt på åtgärder på och runt banan är väl investerade medel, tillägger han.

Lennart Almqvist omvaldes alltså som ordförande för ytterligare ett år. Däremot avgick Bengt-Tore Allert och Micael Hellberg ur styrelsen. De ersattes av de tidigare suppleanterna Eva-Lis Larsson och Monica Andreasson. Hans Ung omvaldes för ytterligare en period.

De avgående ledamöterna avtackades och i samband med det blev det ytterligare en avtackning, nämligen av klubbchefen Peter Fritzson, som arbetat på klubben sedan sensommaren 2007.

– Peter har lagt ner hela sin själ i arbetet här på klubben och jag är full av beundran för allt det han har uträttat under sina år här. Han kom ju in i bilden när det såg som mörkast ut för oss och hade, tillsammans med styrelsen, några riktigt tuffa år i början. Nu vill han själv sluta innan han så att säga blir pensionär och det respekterar vi, säger Lennart Almqvist.

Som ett tecken på uppskattning har FGK beslutat att från och med nu årligen genomföra en tävling i Peter Fritzsons namn.

Sist men inte minst ska vi tillägga att FGK:s båda landslagsspelare under 2014, Peter Ingvarsson och Gustav Andersson, höll var sitt kortare föredrag om dessa äventyr. Det var mycket uppskattat bland årsmötesdeltagarna.


GIT - Medlemslogin

Så loggar du in


Våra samarbetspartners