Se vår webbkamera LIVE Hem

Ideellt arbete på Falköpings GK

Arbete pågår med det nya "torget" framför klubbhuset.

Falköpings GK känner sig som förening stolt över allt det ideella arbete som året runt utförs på vår anläggning.

- Det är mycket värdefullt för såväl skötsel som utveckling av banan, säger ordförande Lennart Almqvist.

Arbetet sker på flera olika sätt och är till största del organiserat enligt nedanstående, men det förekommer också spontana insatser vid behov.

Worktouren träffas varje måndag efter frukost nere vid verkstaden. Gruppen består till största del av daglediga medlemmar, som arbetar med egna projekt enligt klubbens uppsatta masterplan. Den är dessutom ett stöd åt banpersonalen vid behov.

Det finns också något som heter projektgrupper och dessa består av allt från en till tre eller fyra personer. Grupperna och dess medlemmar har tre-fyra gemensamma träffar per år. Varje grupp har sitt eget ansvarsområde.

Blomgruppen - gänget som ser till att smycka anläggningen.

Bolltvättsgruppen - gänget som renoverar och kompletterar (med nya) bolltvättarna utmed banan.

Markeringsgruppen - sällskapet som ansvarar för utplacering av pinnar och plattor på banan. Gruppen ser också till att pinnarna och plattorna är i gott skick.

Gruppen för klubbhus och uteplats - personer som ansvarar för såväl förbättringar som fortsatt utveckling av såväl vårt klubbhus som den uteplats som finns framför huset..

P-platsgruppen - gänget ser till att jobba fram förslag till förändringar som kan förbättra vår p-plats´ funktion.

Trädgruppen - folket som ser till att nyanskaffa och ersätta nedfallna och skadade träd utmed banan.

Snickerigruppen - gänget som gör diverse och allehanda snickeriarbeten runt om på anläggningen - året om.

Dammgruppen - sällskapet som ser till att våra dammar hålls i gott skick.

Dräneringsgruppen - ytterligare ett gäng med en viktig funktion på banan, dräneringsarbetet är ett ständigt pågående projekt för att få banan i så bra skick som möjligt - även när det regnar.

Utöver dessa "ordinarie" grupper måste framhållas en "extragrupp", bestående av trion Björn Hedberg, Jörgen Thorell och Bosse Björklund, som den gångna vintern har lagt ner cirka 280 (!) timmar på att måla samtliga våra markeringspinnar och plattor. I arbetet har även ingått att måla herrarnas omklädningsrum samt hela vagnskåpsdelen. Dessutom har herrarna utfört diverse reparationer av fönster, golv och väggar.

- Det känns mycket bra med alla dessa grupper och det känns också stabilt att vi bakom oss har goda sponsorer som ställer upp med material när det behövs. Exempelvis har Libergs Måleri i Falköping skänkt all den färg som har gått åt för att måla alla markeringspinnar samt väggarna i omklädningsrum samt vagnsbod, säger Lennart Almqvist.

 

GIT - Medlemslogin

Så loggar du in


Våra samarbetspartners