Se vår webbkamera LIVE Hem

Höstnytt på Falköpings Golfklubb 2016

Information, information och information

I en golfklubb händer det många saker. Ibland väldigt snabbt beroende på yttre omständigheter som maskinhaveri eller extrema väderförhållanden, men oftast enligt vad som är planerat. Många personer jobbar på många olika nivåer, både ideellt och professionellt, med allt från brandkårsutryckningar till långsiktiga strategier och det kan ibland vara svårt att hinna informera om allt som sker. Vår ambition är att öka nyhetsflödet i form av regelbundna nyhetsbrev så att Du känner att Du vet vad som händer på vår klubb. Vi hoppas att Du kommer att uppskatta detta.


Vad händer med 54:an?

Efter en större medlemsenkät bland våra guldmedlemmar och ett antal möten med Skövde Golfklubbs ledning, har vi nu kommit fram till en lösning, som känns bra för båda parter.
Avtalet innebär i stora drag att Skövdes guldmedlemmar och vardagsmedlemmar kommer kunna spela här under ombyggnationen (vardagsmedlemmar dock bara på vardagar fram till kl 15). För detta får vi en summa i ersättning av Skövde Golfklubb. Summan är beräknad på uppskattat antal rundor under denna tid. Det fria spelet gäller givetvis omvänt så att våra medlemmar kan spela i Skövde i den mån det går.

För att våra egna medlemmar inte ska ha problem med att komma ut här hemma så kommer vi införa bokningsregler som gör att våra guldmedlemmar bl.a har förtur till starttiderna kl 9-11 på helger.
I avtalet ligger också att vi kommer ha fritt spel i två år på Skövde efter ombyggnationen, dvs under år 2019 och 2020.

Skövde Golfklubb sätter spadarna i jorden i dag den 19 september då de startar med hål 8, 9 och 10. I oktober gräver de ytterligare sex hål för att sedan ta resten av hålen efter midsommar 2017. Den första juli 2018 beräknar de vara helt klara för öppning.
 

Banans skick

Just nu får vi mycket beröm för banans skick. Fler och fler nämner dessutom vår nya bana som en riktig pärla. Det tycker vi naturligtvis är roligt. På den negativa sidan nämns att det är för hög ruff och att det stundtals är svårt att hitta bollen. Vi tittar lite närmare på detta:

Ruffen klipps på 61 mm, vilket inte är speciellt högt. Problemet med ruffen är dock att det tar näst intill fem dagar att klippa över hela banan. Det innebär att ett område som klipps på måndagen hinner bli ganska långt på söndagen innan det är dags för nästa klippning. Blir det tid över på ruffklippningen prioriterar vi att klippa om de värsta områdena på hål 1, 2/3 och 15 som då klipps två gånger/vecka.

En annan problematik är att den ruffklippare vi har, klipper med plana paddor på drygt en meter. Det innebär att den inte följer ojämnheter i marken på ett optimalt sätt. I en fördjupning blir det alltså aldrig klippt på 61 mm. Om vi ställer klipphöjden lägre så skalar vi istället av stora ytor.
Önskvärt vore naturligtvis att vi hade en annan typ av klippare med flytande paddor. Det ligger med i vår framtidsplan.


Långsiktiga strategier och ekonomi

Sedan våra ekomoniskt tunga år (då nya banan byggdes och många medlemmar slutade) har vi målmedvetet jobbar hårt för att få klubben på fötter igen. Likviditeten har under lång tid varit dålig och det främsta målet har varit att förbättra denna. De senaste åren har det dock sett riktigt ljust ut. Vi har tillströmning på medlemmar, vår snittgreenfee är höjd, vi har en god relation med banken, gör ett positivt resultat och klarar oss bra likviditetsmässigt.

Detta sammantaget gör att vi nu jobbar med långsiktiga strategier och mål snarare än med besparingar. Vad vill vi med vår klubb? Bana? Restaurang? Hur ska vi öka beläggningen på vår nya bana? Var vill vi vara om 5 år? Hur når vi vår vision "Sveriges bästa småstadsklubb"?
I detta arbete kommer vi absolut att prioritera banan och kvaliteten på den. Redan nästa år hoppas vi att det kommer märkas. Bl.a. tack vare den ersättning vi får från Skövde Golfklubb för deras fria spel.
 

Klubbresa

Vi har under ett antal år gjort en klubbresa med buss till Tyskland/Polen på vårkanten. Nästa år kommer vi gå tillbaka till vårt gamla koncept i form av en resa till värmen (Spanien/Portugal). Vi önskar nu en intresseanmälan (ej bindande) för en sådan resa. Upplägget kommer vara:
-Direktflyg från Göteborg
-En vecka med minst frukost i priset
-Boende på/vid golfbanan
-4-6 rundor golf
-Golfskola 4 dagar
-Pris ca 11-12000kr
Låter detta intressant? Anmäl ditt intresse (ej bindande) till oss på gary@falkopingsgk.com senast den 1 oktober


Höstårsmöte

Måndagen den 28 november hålls klubbens höstårsmöte i Hörsalen på Lärcenter. Boka gärna in detta datum redan nu. Tänk på att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan mötet.


/Eva-Lis Larsson, ordförande och Helen Sveder, klubbchef


Våra värdegrunder: Bemötande Engagemang Roligt Gemenskap Aktivitet

GIT - Medlemslogin

Så loggar du in


Våra samarbetspartners