Se vår webbkamera LIVE Hem

Vad händer på hål 9?

På vårmötet den 27/3 togs beslut om att bygga om hål 9 på gamla banan. Bakgrunden till ombyggnationen är följande:
- Hålet får en hel del kritik av medlemmar och gäster
- Man har ingen kontroll på var bollen tar vägen, bollen studsar alltid till samma ställe
- Få valmöjligheter spelmässigt
- Inget bra golfhål
- Bunkrarna behöver åtgärdas
- Vi vill behålla hålets grundkaraktär

Vi har kommit fram till följande:
- Fairway kommer att delas upp i två platåer (likt nya tvåan fast utan stenmur).
- Vallen kommer ligga i höjd med björkarna (som ska stå kvar) och gå utmed spelriktningen
- Bunkrarna byggs om helt
- Vi börjar att fylla med jordmassor allt eftersom (tack vare vår sponsor Långeruds Entreprenad)
- När vi fått tillräckligt med jordmassor gör vi om hålet till ett par 3-hål och börjar arbetet.

Du ser här nedan en före- och efterbild på hur vi tänker oss hålet:
Hål 9 före ombyggnad
Hål 9 efter ombyggnad

GIT - Medlemslogin

Så loggar du in


Våra samarbetspartners