Se vår webbkamera LIVE Hem

Vi är på god väg......

Minst en dag i veckan samlas Bergas hjältar och hjältinnor för att ta sig an diverse arbetsuppgifter. Så också i tisdags, dagen efter årsmötet.  På årsmötet visades ett bildspel från förra årets spelaktiviteter på Berga. Det fick de ca 100 årsmötesdeltagarna att trånnsjukt längta till Berga för säsongsdebut. Men tji fick man, återigen ven snöyran kring öronen. Worktouren fick byta golfklubborna mot  andra, i och för sig något  lätthanterligare redskap. Vid den kyliga men ändå värmande samlingen i klubbhuset kring det medhavda kaffet, så gick worktourens helt obonuserade vd, Bo Peterson, och bankommitténs lika obonuserade ordförande, Lars-Åke Thor, igenom vilka arbetsuppgifter som behöver utföras under försäsongen och senare under växtperioden.

Worktouren har vuxit till en glädjande stor grupp och behöver därför bli föremål för viss planering och specialisering. Det var om detta Bosse och Lars-Åke pratade med tourmedlemmarna om. Men det är inte bara medarbetare med spadar, hackor, krattor och målarpenslar, som Bergabanan och klubbhuset behöver. Det behövs också golfvärdar, medlemsrekryterare, funktionärer vid tävlingar med mera. 

För att travestera USA-presidenten John F Kennedy: 

Fråga inte vad golfklubben kan göra för dig, 

fråga vad du kan  göra för golfklubben ! 

 

Det skall dock inte, som ordföranden Lennart Almqvist uttryckte det på årsmötet, kännas som ett tvång. Det är inte alla som har vare sig tid eller intresse att ta sig an arbetsuppgifter och det skall respekteras. Men om flertalet delar på arbetsbördan blir det mindre betungande för fåtalet. Årsmötet blev, för att uttrycka sig i frireligiöst språkbruk, ett härligt möte. Det är bra många år sedan det rådde så stor enighet och framtidstro, som vid detta välbesökta årsmöte. Att det råder stark framtidstro betyder dock inte att de ekonomiska bekymren är bortblåsta, men tilltron till att klara klubben igenom skärselden är idag stor. Detta inte minst tack vare styrelsens nya arbetssätt, att ta hjälp av medlemmarnas breda kunskaper inom vitt skilda områden och att de blir involverade planerings- och beslutsprocessen. Det har fått klubbanan att växa. En klubbanda, som fått medarbetare och medlemmar att räta på ryggarna, höja blicken och se positivt på framtiden. Borta är all den destruktiva och nattsvarta färg, som var på väg att förgöra både klubben och framtidstron.

 

Historien lär oss att nästan alla går stärkta ur en kris. Och med den hiskeliga kris klubben själv försatte sig i måtte det innebära att vi få en enorm styrka när vi väl gått igenom det vi nu håller på med.  Tro mig, jag har varit med länge, förutsättningarna är bättre än på många, många år. Alla, inte minst styrelsen, har tagit krisen på allvar och är medvetna om att en god ekonomi  endast  grundläggs genom hårdhänt kontroll av kostnaderna. Att rätta mun efter matsäcken är en sanning, som alla måste leva efter i såväl goda som dåliga tider.  

 

Hur var det Martin Ljung sjöng i en av Povel Ramels revykupletter: Vi kan klara av det och vi ska klara av det både gammal och ung. Jag känner mig varken gammal eller ung, snarare i ett mellanläge, men vill ändock vara med och stärka klubben till glädje för oss som nu är aktiva, men också för kommande generationer av golfspelare på Berga.

 I nästa vecka går vi över till sommartid och då borde väl för sjutton snön på Berga känna sig helt malplacerad. 

 Ta fram klubborna och rosta av svingen !

Yngve Pettersson
GIT - Medlemslogin

Så loggar du in


Våra samarbetspartners