Se vår webbkamera LIVE Hem

Ökad självbetjäning spar tid och kostnader

Det nya tidsbokningssystemet och Git-systemet för anmälan till tävlingar, koll av startider och resultatlistor fungerar alldeles utmärkt. Det är endast vid några enstaka och korta tillfällen som systemet är svåråtkomligt från hemmadatorn eller vid terminalen i klubbhuset.

För kanslipersonalen innebär det stor tidsbesparing om vi medlemmar själva bokar våra startider, gör våra tävlingsanmälningar, kollar våra starttider och följer upp tävlingsresultaten. Även de medlemmar, som inte har tillgång till en hemmadator eller är vana att arbeta med datorer kan underlätta genom att utnyttja terminalen i klubbhuset. Kan du inte själv så finns det alltid någon medlem som är villig att bistå dig. 

Vad du och alla behöver är att alltid ha med sig medlemskortet och komma ihåg golf-ID. Golf-ID består av personnumret jämte tre avslutande siffror. (exempelvis mitt eget: 351115-004). Med medlemskortet och golf-ID kan man själv utföra nära på allt man behöver för att spela golf på hemmabanan och på alla andra banor i Sverige.

 

Varför självbetjäning ? 

Ja, som vi alla är väl medvetna om så har vi av kostnadsskäl tvingats minska antalet anställda och måste därför själva utföra flera av de relativt enkla administrativa arbetsuppgifterna. Vid arbetsmätningar på kansliet kan det konstateras att det går åt en oproportionerligt stor del av arbetstiden för att svara i telefon och utföra sådana rutinärenden som vi med fördel kan fixa själva.

Vi har under många år betalat mycket pengar för datasystemet - GIT. Nu skall och bör vi dra nytta av den investeringen. Det kan inte vara acceptabelt att  klubbchefens tid och resurser i så stor utsträckning går åt till att svara i telefon för att utföra sådana ärenden som vi själva enkelt och smärtfritt kan fixa. Klubbchefens resurser skall rimligen i första hand användas för att dra golfspelare till Falköping såsom nya medlemmar, greenfeegäster, företagsgolf etcetera. Ekonomi och personalledning tillhör också hans viktigaste och mest prioriterade arbetsuppgifter. Kanslipersonalen utför för närvarande ett jättejobb och därför vi måste respektera att även de måste få ha en välbehövlig fritid. I jobbet ingår att de skall finnas på plats ett relativt stort antal lördagar och söndagar under säsongen. När de är lediga så måste vi respektera detta.

Vi är en relativt liten och resursknapp golfklubb och måste rätta vår servicenivå därefter. Dra dig inte för att fråga andra medlemmar om hjälp och råd hur man använder terminalen i klubbhuset. Det är flera än Peter och Anna  som kan hjälpa dig.

 

Njut av Bergas försommarfägring och passa på att dra in de angenäma dofterna av de rikligt blommande häggarna !

 

Yngve Pettersson

informationskommittén


GIT - Medlemslogin

Så loggar du in


Våra samarbetspartners