Se vår webbkamera LIVE Hem

Vårårsmötet

Cirka 80 talet personer hade tagit sig till Församlingshemmet i Falköping för att ta del av och medverka till klubbens verksamhetsutveckling. Resultatet för 2009 är för första gången på flera år positivt, då slutresultatet landade på 69.000 kr. Dock är inte de tuffa åren över, då det finns uppsagda insatser till gamla medlemmar kvar att utbetala. Men med resultatet från 2009 är framtidstron betydligt större och kan man infria den verksamhetsplan som presenterades på vårårsmötet, så ökar förutsättningarna succesivt för varje år.

För att ta del av protokollet från mötet så finns detta under fliken "Medlem" som du når med din inloggning. Övrigt material som presenterades på mötet finns även det på samma sida.

Medlemmarna lyssnade med intresse på den information som lämnades på vårårsmötet


 


GIT - Medlemslogin

Så loggar du in


Våra samarbetspartners