Se vår webbkamera LIVE Hem

Helen blir mentor på tränarutbildningen

Blir mentor för nya instruktörer   
Det var inte självklart att hon skulle tacka ja. Men efter en tids funderande blev det i alla fall så. Helen Sveder, pro på Falköpings Golfklubb, antar utmaningen att bli mentor för fem blivande svenska golfinstruktörer. Detta under en treårsperiod, 2011-2014. Jag hade garanterat ångrat mig om jag hade tackat nej, säger Helen. 
Helen Sveder har av PGA (Professional Golfers Association) och SGF (Svenska Golfförbundet) blivit tillfrågad om att bli mentor för fem personer, som de närmaste tre åren skall gå exakt den tränarutbildning som Helen själv gick en gång i tiden. På den tiden hette det handledare, numera är benämningen mentor, inflikar Helen.

Kan vara utvecklande 
Eftersom hon själv alltså har gått denna utbildning, så vet hon i stora drag vad hennes uppdrag innebär. Det här skall bli jättekul. Jag hoppas dels att jag kan vara en tillgång för mina adepter och dels att det kan vara utvecklande för mig själv. Jag är övertygad om att jag kommer att lära mig saker av att se andra undervisa, betonar hon.  

Var kursettta
Peter Fritzson, som är klubbchef på Falköpings GK, är inte det minsta förvånad över att Helen Sveder har fått detta erbjudande. Hon var kursetta i sin kull för ett antal år sedan och det är säkert en starkt bidragande anledning till att PGA och SGF vill ha just henne till detta uppdrag, säger han. Tränarutbildningen sträcker sig över tre år, 2011-2014. Den startar nu under hösten (vecka 42) och med jämna mellanrum under åren som följer infaller utbildningsdagar/ veckor. Vid vissa tillfällen skall deltagarnas mentorer vara med.  
 – Jag har fått mig tilldelat fem kursdeltagare, vilka jag skall följa under deras utbildningstid. Allt som allt innebär mitt uppdrag 48 arbetsdagar fördelade på perioden 2011-2014, förklarar Helen Sveder. Två veckor av dessa 48 arbetsdagar kommer hon att få tillbringa i Turkiet under en period av året då det är smällkall vinter här hemma i Sverige, nämligen vecka 6 och 7 i februari 2013.  
– Under denna period skall eleverna leda var sin golfskola med sex personer. Det är något av ett examensarbete för dem och min uppgift blir att kolla hur de klarar sin uppgift och sedan har jag att ge dem godkänt eller inte, säger Helen. Men redan i samband med kursstarten i mitten av oktober kommer Helen att vara på plats.
– Då handlar det om en uppstartsvecka i Karlskrona och då skall vi bland annat lära känna varandra. 

Åker till varandra
Sedan händer det inte så mycket den kommande vintern, men till våren kommer exempelvis en utbildningsvecka i Halmstad.  I uppdraget ingår också att jag skall besöka mina adepter på deras respektive hemmaklubb och sedan skall de komma hit till Falköpings GK och se hur jag har det, fortsätter Helen.

FGK får fullt betalt
I och med att Helen Sveder har tackat ja till detta uppdrag, så innebär det viss frånvaro från sitt arbete som pro på Falköpings GK de närmaste åren. 
 – Det är riktigt. Men vi har gått igenom schemat för Helens mentorsuppdrag väldigt noga och gjort den bedömningen att det inte skall drabba vår verksamhet här på klubben. Dessutom är det viktigt att betona att vi får fullt betalt för den tid som vi ”lånar ut” Helen till det här uppdraget, säger Peter Fritzson. 

Finns fler fördelar 
Peter ser också andra fördelar med att Helen Sveder nu tar den här chansen. 
– Bara det faktum att hon blev tillfrågad är detsamma som ett stort erkännande av Helen som utbildare och tränare. Det är också ett bevis för att vår klubb har utvecklats väldigt positivt under de år Helen har varit anställd här. Som hennes chef kan jag säga att den kompetens och pedagogiska förmåga som Helen besitter verkligen går hem hos folk. 
 – En annan intressant aspekt i sammanhanget är att PGA och SGF till detta uppdrag väljer en pro som hör hemma i en klubb som inte jobbar med ett strikt elittänkande. Här på Falköpings GK har vi i första hand som vision att golfen skall vara en sport för alla och det är med det i bakhuvudet som Helen jobbar, fortsätter Peter Fritzson. 

GIT - Medlemslogin

Så loggar du in


Våra samarbetspartners