Se vår webbkamera LIVE Hem

Banutveckling på gång i FGK


Falköpings GK:s ordförande Lennart Almqvist är optimist inför framtiden.


Ekonomin blir allt bättre.

Det skapar framtidstro och gör det möjligt med förbättringsarbeten på såväl bana som byggnader.

I onsdags presenterade Falköpings Golfklubb sin masterplan för de fem närmaste åren.

Efter att ha befunnit sig i en djup ekonomisk kris under några år har Falköpings GK nu börjat komma på fötter rejält.

– Även detta år får anses vara ganska så tufft, men om allt går väl så skall bli kunna lyfta blicken alltmer från och med 2013, säger klubbens ordförande Lennart Almqvist.

Under hösten har det bildats en banutvecklingsgrupp på klubben. I den ingår sju personer, nämligen Lennart Almqvist, Micael Hellberg, Bo Peterson, Lennart Grundel, Christer Larsson, Helen Sveder och Dick Rundqvist.

Har inspekterat
Gruppen har på ett mycket noggrant sätt inspekterat såväl klubbens 18-hålsbana som byggnader och biytor. Därefter har gruppen upprättat en plan för banutveckling, en så kallad masterplan.

– Det finns flera olika syften med detta, men de viktigaste är att vi i allt högre grad skall verka för att banan skall bli mer lättspelad från röd tee, att banan skall uppfylla alla miljö- och säkerhetskrav och att banan skall passa alla kategorier spelare – även funktionshindrade, berättar Lennart Almqvist.

Femårsperiod
Nästa steg blir nu att, i etapper, förverkliga det som finns upptaget i masterplanen.
– Vår ekonomi tillåter givetvis inte att vi genomför allt vi egentligen vill göra, framförallt inte redan nu. Men vi har gjort en prioriteringslista och hoppas kunna ha genomfört det mesta under en femårsperiod, fortsätter Almqvist.

För att nu på ett snabbt och smidigt sätt kunna gå vidare så har FGK valt att bilda ett antal arbetsgrupper, som får var sitt ansvarsområde. Det handlar exempelvis om en säkerhetsgrupp, en skyltgrupp, en blomstergrupp, en trädgrupp och en markeringsgrupp.

Vill komma igång
– Så här långt har vi hittat ett antal personer som kommer att bli ansvariga för var sin grupp. Här har vi lyckats bra. De vi har rekryterat har både intresse, engagemang och kunnighet inom respektive område, berättar Lennart Almqvist.

Efter onsdagens informationsmöte, då de gruppansvariga var närvarande, är budskapet tydligt.

– Ja, det är att vi skall komma igång så fort som möjligt med vårt arbete, avslutar Lennart Almqvist.

GIT - Medlemslogin

Så loggar du in


Våra samarbetspartners