Se vår webbkamera LIVE Hem

Hjärtstartare

"Brandsläckare och Första hjälpen är självklara
livräddare
på de flesta arbetsplatser och anläggningar idag. Det
borde hjärtstartare också vara"
.     

Detta är något som klubbens Seniorkommitté har tagit fasta på. På informationsmötet inför 60-golfens start, som hölls i förra veckan, har man tagit upp och diskuterat kring behov att inköp en hjärtstartare/defibrillator till klubben. Mötet kom till beslut att man skall höja startavgiften i 60 golfen med 10 kronor. Detta skulle om det är lika många startande under 2012 som 2011, ge ungefär 13.000 kronor. Med detta som grund kommer klubben att införskaffa en hjärtstartare och utbilda ett antal personer i handhavandet av denna.
Resterande del av inköpet kommer att finansieras via riktade aktivteter där pengarna oavkortat går till att täcka inköpet av hjärtstartaren.

Initiativet av Seniorkommittén är lovvärt och ännu ett bevis på att det finns mycket kraft och engagemang i Falköpings golfklubb. 

GIT - Medlemslogin

Så loggar du in


Våra samarbetspartners