Se vår webbkamera LIVE Hem

Höstrapport från trädgruppen

Arbetet med att förnya/ersätta buskar och träd på gamla banan har i höst fortsatt med följande resultat:
 
  • Rensat och gallrat ur buskaget på hål 10 så att ljus kommer in och det är möjligt att trimma och därmed hitta ev. inslagna bollar.
     
  • Planterat ut c:a 25 st. nya träd. Samtliga dessa träd är uppgrävda på mark som tillhör golfklubben och är alltså gratis. De sorter vi flyttat är rönn, lönn, asp, björk, ek och gran.
     
  • 6 st. bär/fruktträd har inköpts och planterats. Runt hålen 14 och 16 har 4 st. körsbärsträd fått sin plats och till vänster om 8 ans green har 2 st. päronträd planterats.
 
De riktlinjer vi haft vid planteringen har varit att dels ersätta gamla och nedfallna träd dels öka säkerheten på banan samt göra banan mera estetiskt tilltalande. Arbetet har skett utifrån den masterplan som tidigare presenterats.
 
 
Ju mera man rör sig och arbetar på banan desto flera förbättringsmöjligheter upptäcks för att göra vår fina bana ännu mera tilltalande.
 
Trädgruppen gm. Hans Ungh

GIT - Medlemslogin

Så loggar du in


Våra samarbetspartners