Golfvärd

Uppgift: Agera värd bl.a på hål 1 under tävlingsfria helgdagar. Fullständig beskrivning finner du nedan som bifogad fil.
Var: Tee hål 1 Gamla Banan, samt i klubbhus
När: Alla tävlingsfria hegldagar (lördagar, sändagar samt helgdagar)
Tidsåtgång: 6 timmar/tillfälle (efter 6 timmar får du tillbaka din aktivitetsavgift)
Antal: 1 person/gång
Material: Fås av kansliet
Kontaktperson: Kansliet
Övrigt: Fullständig beskrivning av vad en golfvärd gör finner du nedan.
Efter: När du är klar lämnar du in en digital (finns här nedan) rapport för att få ut din aktivitetsavgift.
Anmälan: Görs via länken nedan (Doodle) OBS! Ange namn, ej golf-id