Golfvärd hål 10

Uppgift: Agera golfvärd på hål 10 under tävlingsfria helgdagar. Fullständig beskrivning finner du nedan som bifogad fil.
Var: Mellan hål 9 och 10 Gamla Banan
När: Alla tävlingsfria helgdagar (lördagar, söndagar samt helgdagar) kl 10.30-13.30
Tidsåtgång: 3 timmar/tillfälle (efter 6 timmar frå du tillbaka din aktivitetsdeposition)
Antal: 1 person/gång
Material: Fås av kansliet
Kontaktperson: Kansliet
Övrigt: Fullständig beskrivning av vad en golfvärd gör ser du här nedan.
Efter: När du är klar lämnar du in en rapoort för att få ut din aktivitetsdeposition. Rapport finns nedan som bifogad samt på kansliet.
Anmälan: Görs via länken nedan (Doodle) OBS! Ange namn, ej golf-id

 

 

Såhär fyller du i din anmälan via Doodle

(tryck på bilden så blir den större och lättare och se)