Månadsstäd

Uppgift: Grundlig städ av omklädningsrum, toaletter, duschar, boende, Utsikten samt konferensrum (se beskrivning nedan för detaljer)
Var: Klubbhus m.m
När: 1 gång/månad under april-okt. Anmälan via länken nedan
Tidsåtgång: 3 timmar/tillfälle (efter 6 timmar får du tillbaka din aktivitetsdeposition)
Antal: 1 person/gång
Material: finns på plats
Kontaktperson: Kansliet
Övrigt: Görs med fördel vid låg beläggning. Fullständig beskrivning av uppgiften finns nedan.
Efter: När du är klar lämnar du in en rapport för att få ut din aktivitetsdeposition. Rapport finns som bifogad nedan samt på kansliet.
Anmälan: Görs via länken nedan (Doodle) OBS! ange namn, ej golf-id

 

 

Såhär fyller du i din anmälan via Doodle.

(tryck på bilden så blir den större och lättare att se)