Reparera fairway

Uppgift: Reparera uppslagen torv på fairway med frö och sand
Var: Gamla- och Nya Banan
När: I slutet på varannan veckan (maj-okt).
Tidsåtgång: 3 timmar/tillfälle (efter 6 timmar får du tillbaka din aktivitetsdeposition)
Antal: 4 personer/gång (man jobbar två och två)
Material: Finns på plats
Kontaktperson: Johan Fasth (banchef)
Övrigt: Bör ske när det är låg beläggning
  Golfbil krävs (bokas och hämtas via kansliet)
Efter: När du är klar lämnar du in en rapport för att få ut din aktivitetsdeposition. Rapport finns nedan som bifogad samt på kansliet.
Anmälan: Görs via länken nedan (Doodle) OBS! Ange namn, ej golf-id

 

 

Såhär fyller du i din anmälan på Doodle

(tryck på bilden så blir den större och lättare att se)