Reparera nedslagsmärken

Uppgift: Reparera nedsalgsmärken på samtliga greener
Var: Hela anläggningen
När: I slutet på varannan vecka (maj-okt).
Tidsåtgång: 3 timmar/tillfälle (efter 6 timmar får du tillbaka din aktivitetsdeposition)
Antal: 2 personer/gång
Material: Finns på plats
Kontaktperson: Johan Fasth (banchef)
Övrigt: Kräver genomgång av personal innan start. Insatsen bör ske när det är låg beläggning. 
  Golfbil krävs (bokas och hämtas via kansliet).
  Det är mycket viktigt att nedslagsmärkena blir lagade på rätt sätt. Nedan hittar du en film om hur det ska gå till.
Efter: När du är klar lämnar du in en rapport för att få ut din aktivitetsdeposition. Rapport finns nedan som bifogad samt på kansliet.
Anmälan: Görs via länken nedan (Doodle). OBS! Ange namn, ej golf-id

 

 

 

Såhär fyller du i din anmälan på Doodle.

(tryck på bilden så blir den större och lättare att se)