Skära fram spridare och ventilbrunnar

Uppgift: Gräva rent runt ventilbrunnar och därefter fylla med stenmjöl runt dessa. Skära rent runt spridare runt fairway.
Var: Gamla- och Nya Banan
När: Två gånger/år (maj- augusti). Efter överenskommelse med kansli/Johan Fasth. 
Tidsåtgång: 3 timmar/tillfälle (efter 6 timmar får du tillbaka din aktivitetsdeposition)
Antal: 4 personer/gång
Material: Finns på plats
Kontaktperson: Johan Fasth (banchef)
Övrigt: Gator (transportfordon) krävs. Ytterligare information lämnas på plats.
Efter: När du är klar lämnar du in en rapport för att få ut din aktivitetsdeposition. Rapport finns nedan som bifogad samt på kansliet
Anmälan: Görs via länken nedan (Doodle) OBS! Ange namn, ej golf-id

 

 

Såhär fyller du i din anmälan på Doodle

(Tryck på bilden så blir den större och lättare att se)