Old Ladies 2019

OL är för damer som fyllt, eller under året skall fylla 60år.

Verksamhetsmål: Bereda OL tillfälle till social och kamratlig samvaro, samt att ge möjlighet att spela på andra banor.
   
Spelform: Slaggolf. A-klass -23,5, B-klass 23,6-36,0.
  Klasstilltillhörighet vid första speltillfälle gäller hela året.
  Av de 12 ronder som ingår i tävlingen räknas endast de åtta bästa.
  Den trettonde ronden på Falköpings Golfklubb spelas som en extra tävling. Därefter sker prisutdelning för OL.
  Har man deltagit i sex deltävlingar under säsongen får man fri lunch sista gången. (Avslutninstävlingen räknas inte med i dessa tävlingar)
   
  Exakt tävlingshandicap skall tillämpas. Spelar utan ETH får deltaga. Får en närvaropoäng oavsett placering.
  Alla är välkomna att spela OL, även om man endast kan delta vid enstaka speltillfällen.
Poängberäkning: Vinst ger 16 poäng, 2:a plats 15 poäng, 3:e 14 poäng osv. Placering på 16 plats och övriga får 1 poäng.
   
Resultat: Falköpings Golfklubb ansvarar för sammanställningen av det ackumulerade resultatet och arrangerar avslutningstävlingen.
  Resultat från varje rond tas ut via dator av respektive klubb.
   
Anmälan: Anmälan på www.golf.se senast kl 12 måndagen i tävlingsveckan. Spelare är skyldig att i god tid meddela om ev. handicapändring sedan första tävlingen.
  Avlsutningstävlingen spelas på aktuellt handicap.
  Vid förhinder måste spelare anmäla detta i god tid före start.
   
Startlista: Spelarna lottas klubbvis. Dock ej i samma boll.
  Startlista Publiceras senast tisdagen kl 16.00 i tävlingsveckan.
   
Starttid: Första start kl 9.00. Vid shotgun kl 9.30
   
Tävlingsregler: Sv. Golfförbundets översträdelse beivras
   
Startavgift:  Startavgift 30:- och greenfee 150:- skall gälla på alla klubbar.
  SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller inte som greenfee. Ej heller greenfeebiljetter.
   

Välkomna!

Speldatum och platser 2019

25 april Vara-Bjertorp GK
2 maj Knistad GCC
9 maj Läckö GK
16 maj Hökensås GK
23 maj Billingens GK
13 juni Töreboda GK
27 juni Skövde GK
1 augusti Mariestads GK
8 augusti Lundsbrunns GK
15 augusti Lidköpings GK
29 augusti Breviken GK
5 september Ekarnas GK
19 september Falköpings GK (Avslutning)