Reparera nedslagsmärken

Uppgift: Reparera nedslagsmärken på samtliga greener
Var: Hela anläggningen
När: I slutet på varannan vecka (maj-okt)
Tidsåtgång: 3 timmar/tillfälle (efter 6h får du tillbaka din aktivitetsavgift)
Antal: 2 personer/gång
Material: Finns på plats
Kontaktperson: Johan Fasth (banchef)
Övrigt: Kräver genomgång av personal innan start. Insatsen bör ske när det är låg beläggning.
  Golfbil krävs (bokas och hämtas via kansliet)
  Det är mycket viktigt att nedslagsmärken blir lagade på rätt sätt. Nedan hittar du en film om hur det ska gå till.
Efter: När du är klar fyller du i en digital rapport (finns här nedan) för att få ut din aktivitetsavgift.
Anmälan: Gör du här nedan. Du väljer ett eller flera datum och anger ditt eller bådas namn i samma samma anmälan om ni är två.
Slutet av v.19 v.21 v.24 v.26
Namn         
Namn        
         
Slutet av v.28 v.30 v.32 v.34
Namn        
Namn        
         
Slutet av v.36 v.38 v.40  
Namn        
Namn