Vill du bli en del av team Falköpings Golfklubb?

Vill du ingå i Falköpings GKs nybildade marknads/eventteam?

Falköpings GK arbetar långsiktigt med att säkra upp klubbens framtid inom en rad områden. En viktig del i detta arbete är att arbeta långsiktigt och hållbart med samarbetpartners.

Vill du ingå i vårt nybildade marknadsteam som kommer jobba för att säkerställa en modern sponsring där affärsnytta och samhällsnytta löper som röd tråd?

Uppdraget har fokus på att rekrytera nya samarbetspartners till Falköpings GK.

Uppdraget är arvoderat samt möjlighet kommer ges att deltaga på RF SISUs utbildning inom hållbart sponsorarbete.

Vi söker dig som vill ha ett djupare engagemang i vår klubb, är driven samt gillar att arbeta och kommunicera med människor.

Att ingå Falköpings GKs marknads/eventteam kommer ge dig nyttig erfarenhet samtidigt som stora möjligheter finns att knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Välkommen att kontakta styrelseledamot Lena Efraimsson för mer information på lena.efraimsson@telia.com

Kommentarer