Falköpings GK arbetar med Vision 50/50

Falköpings GK arbetar med Vision 50/50

Med start hösten 2021 och beräknad avslutning våren 2023 genomför Falköpings GK klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 i samarbete med Svenska Golfförbundet och RF SISU Västra Götaland.

Det är vårt sätt att säkra upp klubbens framtid inom en rad områden.

Vi vill ha fler kvinnor som medlemmar, vi vill också ha fler kvinnor engagerade i vår organisation och verksamhet, men Vision 50/50 handlar om mycket mer än så.

Vi vill genom Vision 50/50 ytterligare förädla klubbens verksamhetsidé och vision, vi vill också stärka vår värdegrund ytterligare och genom det skapa en atmosfär som bygger på alla människors lika värde och att alla ska kunna finna sin plats i vår klubb och dess verksamhet.

Vi gör detta för att vi på sikt hoppas få behålla befintliga medlemmar, förtroendevalda och anställda, men också för att attrahera fler människor och för oss nya målgrupper.

I arbetet med Vision 50/50 kan alla medlemmar som önskar få vara delaktiga och därmed också påverka klubbens resa in i framtiden. Om just Du vill vara med, det går jättebra att hoppa med i vår referensgrupp under projektets gång, så kontaktar du vår klubbchef Helen Sveder, så får du mer information om hur det går till.

 

Olof Darius

Projektledare