Tävlingsbestämmelser för Old Gentlemen 2024

Old Gentlemen är för de herrar som är 64 år eller äldre eller som fyller 64 år under året. Tanken är att skapa tillfällen för en kamratlig och social tävlingsform. Att genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt och bereda möjlighet till spel på andra banor inom Skaraborg.

 

Det är en individuell tävling i två klasser samt lagtävling mellan klubbarna.

 

Den individuella tävlingen

  • A-klass spelas med hcp upp till 17,9
  • B-klass spelas mellan hcp 18,0-54,0
  • Båda grupperna spelar slaggolf

Klassindelningen görs innan första start i första tävlingen och man spelar i samma klass oberoende hcp-justering under året.

 

Spelaren har rätt att själv välja från vilken tee han vill spela vid varje tävling.

 

Det är spelarens ansvar att se till att det står rätt klass och rätt tee på sitt scorekort innan tävlingen. Poäng som utdelas är 1 till 25 med fördelningen att segraren får i varje klass erhåller 25 poäng, tvåan 22, trean 20 osv till 1 poäng.

 

Lagtävling

De fem bästa nettoresultaten för varje klubb adderas. Lägst antal slag ger bäst placering. För att delta i lagtävlingen skall klubben ha minst 5 deltagare som fullföljer tävlingen. Bästa laget erhåller 12 poäng, tvåan får 11 poäng osv till 1 poäng.

 

Old Gentlemen spelas på torsdagar

 

Anmälan

Ska vara klubben tillhanda senast måndag kl.16 aktuell tävlingsvecka. Anmälan görs via min golf.

 

Lottning

Startlista publiceras senast tisdag kl.16 aktuell vecka.

 

Arrangerande klubb bör lotta tävlingen så att spelare från samma klubb går i bollarna efter varandra för att eventuell samåkning ska underlätta. Hänsyn ska tas till önskemål om tidig eller sen start.

 

Starttid

Vid löpande start får första start ske tidigast kl 8.00 och  då för spelare i närområdet eller som lämnat önskemål i första hand.

 

Startavgift

Greenfee 200 kr och startavgift 50 kr ska gälla på alla klubbar. SGF-, VGF-kort eller andra introduktionskort gäller inte. Ej heller samarbeten som Skaraborgsgolfaren eller liknande. Greenfeebiljetter gäller ej.

 

För att erhålla gratismiddag på sista tävlingstillfället krävs att spelaren deltagit på minst 4 st tävlingar.

 

Övrigt

Hundar får ej medföras.

 

Tävlingsledare

Det åligger tävlingsledaren att följa SGF:s tävlingshandbok. Vid otjänlig väderlek kan tävlingen avbrytas. Kan inte tävlingen återupptas inom rimlig tid skall tävlingen strykas. Ingen återbetalning av greenfee och startavgifter. Efter näst sista tävlingen avslutas poängberäkningen. Avslutningsdagen räknas som separat tävling med egna priser.

 

Priser

Samtliga priser delas ut vid sista tävlingsdagen. Klassegrarna i var och en av de 11 deltävlingarna erhåller en summa pengar beroende på hur många starter det varit under året. Priser till de 10 bästa i varje klass i den för spelåret sammanlagda poängtävlingen.

 

  Speldagar 2024
   
25/4 Brevikens GK
   
2/5 Mariestads GK
16/5 Lidköpings GK
30/5 Hökensås GK
   
13/6 Lundsbrunns GK
27/6 Vara-Bjertorps GK
   
8/8 Falköpings GK
15/8 Läckö GK
22/8 Billingens GK
   
5/9 Skövde GK
19/9 Ekarnas GK
   
3/10 Töreboda GK - Avslutning